radiowe sterowanie suwnicami

Posiadane uprawnienie UDT w zakresie modernizacji suwnic, jak również doświadczenie w technologii bezprzewodowej pozwoliło nam na zaproponowanie rozwiązania zastępującego ...

najlepsza realizacja 3

najlepsza realizacja 3

najlepsza realizacja 2

najlepsza realizacja 2


Automatyka budynków

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SWiN)

Projektujemy i wykonujemy instalacje sygnalizacji włamania i napadu dla ochrony obiektów przemysłowych i prywatnych.

Systemy kontroli dostępu (KD)

Projektujemy i wykonujemy instalacje kontroli dostępu dla ochrony obiektów lub pomieszczeń przed osobami niepowołanymi.

Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Projektujemy i wykonujemy instalacje systemu SAP, pozwalające na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pożaru oraz podjęcie odpowiedniej akcji gaśniczej.

Sieci komputerowe i telefoniczne (okablowanie strukturalne)

Projektujemy i wykonujemy trasy kablowe wraz z punktami dystrybucyjnymi i punktami elektryczno-logicznymi dla okablowania strukturalnego.

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Projektujemy i wykonujemy instalacje monitoringu wizyjnego z cyfrową rejestracją dla dozoru obiektów kubaturowych oraz otwartych przestrzeni.

Designed by www.greenpage.pl